twitter

Suuri finanssialan toimija, jolla kehitystarpeita tietosuojaan liittyen

Haaste

Muutokset EU:n tietosuojalainsäädännössä aiheuttivat muutostarpeita asiakkaamme henkilötietojen käsittelyssä. Asiakkaamme hyödynsi omien asiakkaidensa yhteystietoja markkinoinnissa. Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti kuluttaja-asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointi ja toisaalta sähköiseen suoramarkkinointiin vaaditaan asiakkaan etukäteen antama suostumus. Asiakkaallamme oli asiakastietoa ja niihin liittyviä markkinointisuostumuksia ja -kieltoja eri järjestelmissä. Tehokas, asiakasystävällinen ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä markkinointi edellytti muutoksia asiakastiedon hallintaan, suostumusten ja kieltojen hallintaan sekä näihin liittyviä järjestelmä-, rajapinta- ja prosessimuutoksia.

Ratkaisu

Nykytila ja muutostarve analysoitiin yhdessä asiakkaan sidosryhmien kanssa. Ratkaisua lähdettiin miettimään palvelumuotoilullisin keinoin asiakkaamme omien asiakkaiden näkökulmasta. Miksi asiakas haluaisi antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin? Missä kanavissa ja miten asiakas haluaisi hallita markkinointiin liittyviä valintojaan? Miten pirstaloituneet markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot saataisiin asiakkaan suuntaan näkymään siten, että ne ovat riittävän yksinkertaisia, informatiivisia ja helposti päivitettäviä?

Ratkaisua rakennettiin yhdessä asiakkaamme markkinointiosaston kanssa siten, että valitut toimintamallit kestävät aikaa ja soveltuvat myös yrityksen tulevaisuudentarpeisiin markkinointistrategian mukaisesti. Kehitystyössä huomioitiin myös asiakasrajapinnassa työskentelevät kartoittamalla heidän kohtaamiaan haasteita ja pyytämällä palautetta suunniteltuun ratkaisuun.

Lopputuloksena asiakkaallemme luotiin keskitetty järjestelmä ja prosessit markkinointiin liittyvien suostumusten ja kieltojen hallintaan. Lisäksi toteutettu ratkaisu mahdollistaa sen, että asiakkaamme pystyy helpommin mukautumaan markkinoiden ja lainsäätäjän muuttuviin vaatimuksiin.